اخبارجهانی | استخدام وردست خشکار آقا در صنایع شیرینی طلوع سلامتی