اخبارجهانی | استخدام فروشنده، بازاریاب در بازرگانی زنیت در تهران