اخبارجهانی | استخدام مدرس الگوسازی و دوخت در یک آموزشگاه معتبر در تهران