اخبارجهانی | استخدام مدیر شعبه پخش مویرگی در کشت و صنعت روژین تاک/کرمانشاه