اخبارجهانی | استخدام 9ردیف شغلی در یک شرکت فنی و مهندسی معتبر/اصفهان