اخبارجهانی | علی دایی از محل کمک‌های مردمی یک روستا را با ۸۰واحد احداث می‌کند