اخبارجهانی | ارتقای کیا ریو 2018 بدون سرگرمی‌های ویژه