اخبارجهانی | ذخایر رو به اتمام و راهکارهای «چادرملو»