اخبارجهانی | آیا کامیون‌داران جزء مشاغل سخت قرار می‌گیرند؟