اخبارجهانی | در اولین جلسه دادگاه قاتل زنجیره ای 8زن در گیلان چه گذشت؟