اخبارجهانی | اولین چراغ سبز آمریکا به کره شمالی بعد از مذاکرات