اخبارجهانی | جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله جدیدی می‌شود