اخبارجهانی | رونمایی از نسل جدید قطارهای سریع السیر