اخبارجهانی | قدس تا ابد پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند