اخبارجهانی | افت 84 درصدی ورودی آب به سد دوستی / ۸۰ درصد مخزن سد آب ندارد