اخبارجهانی | جام با دستان کاسیاس به لوژنیکی رسید +عکس