اخبارجهانی | رنار: اهمیت بازی با ایران به اندازه دیدار با پرتغال و اسپانیا است