اخبارجهانی | فیلم/ گل اول روسیه به عربستان توسط گازینسکی