اخبارجهانی | اولین تعویض جام جهانی هم سهم روس‌ها شد