اخبارجهانی | فیلم/ گل دوم روسیه به عربستان توسط چریشف