اخبارجهانی | فیلم/ گل سوم روسیه به عربستان توسط زوبیا