اخبارجهانی | چریشف بهترین بازیکن دیدار روسیه - عربستان/عکس