اخبارجهانی | چریشف: خوشحالم توانستم خواسته سرمربی را برآورده کنم/انتظار چنین نتیجه ای را نداشتیم