اخبارجهانی | فیلم/ خلاصه بازی روسیه 5 - عربستان صفر