اخبارجهانی | عربستان مقابل روسیه مالک میدان بود اما تحقیر شد+عکس