اخبارجهانی | چرچسوف: بازیکنانم هر چه خواستند اجرا کردند/نشان دادیم میزبانی شایسته در جام‌جهانی هستیم