اخبارجهانی | عکس | متفاوت از یوزهای تیز پای ایرانی