اخبارجهانی | شکست سنگین عربستان در برابر روسیه | پنج بر صفر