اخبارجهانی | زندگینامه: سید محمد امین قانعی راد (۱۳۳۴- ۱۳۹۷)