اخبارجهانی | آیین روز دانشجو در دانشگاه پیام نور سقز برگزار شد