اخبارجهانی | برگزاری ورک شاپ آموزشی جایگاه منظر فرهنگی در توسعه گردشگری کردستان