اخبارجهانی | تحقیر فوتبال آسیا با شکست سنگین عربستان مقابل روسیه