اخبارجهانی | افزایش 50 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی ایران