اخبارجهانی | ایران در کنار زلزله زدگان/ کمکهای استانها همچنان دارد