اخبارجهانی | حدود 63 هزار زائر پیاده در مسیر حرم امام مهربانی ها