اخبارجهانی | تلاش های ایران و دیگر متحدان در مبارزه با تروریسم به ثمر نشسته است