اخبارجهانی | یک باشگاه امریکایی: امیدوارم میزبان جام باشگاه های کشتی آزاد جهان باشیم