اخبارجهانی | امام جمعه مهریز: دانشجویان دولت و نظام را برای خدمت به مردم کمک کنند