اخبارجهانی | رصد مهمترین اخبار شبکه های اجتماعی اصفهان (16 آذر)