اخبارجهانی | جاده های همدان لغزنده اند / 38 سانحه جاده ای در 24 ساعت گذشته