اخبارجهانی | پیروزی مشکی پوشان خراسان برابر کویر کرمان