اخبارجهانی | نمازگزاران یاسوجی سخنان نابخردانه دونالدترامپ را محکوم کردند