اخبارجهانی | جهان اسلام باید از آرمان های فلسطین مظلوم دفاع کند