اخبارجهانی | جهان اسلام باید در مقابل اقدام سخیف آمریکا اقدامی عملی انجام دهد