اخبارجهانی | خشم مردم البرز از تصمیم رییس جمهوری آمریکا برای حمایت از صهیونیست ها