اخبارجهانی | نقشه دشمنان در اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی با هوشیاری دنیای اسلام به شکست می انجامد