اخبارجهانی | سیامند رحمان در وزن فوق سنگین وزنه برداری معلولان قهرمان جهان شد