اخبارجهانی | مربی ایرانی تیم ملی سنگاپور :نوجوانان ایرانی توان کسب سهمیه المپیک را دارند