اخبارجهانی | امام جمعه شهرکرد: انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس دهن کجی به مسلمانان است