اخبارجهانی | انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس روند نابودی اسرائیل را تسریع می کند